Norrbyns intresseföreningTräffpunkten
 -Uthyrningslokal
 -Gymmet

Avgifter 2021

Medlemskap (familj) 200kr
Medlem som vill nyttja Gymmet (enskild)    200+500=700kr
Medlemsfamilj som vill nyttja Gymmet         200+900=1100kr
(går att nyttja friskvårdsbidrag för gymavgiften, kontakta Emma för kvitto när ni betalat)

Lokalhyra / dygn*
Privat aktivitet            300kr
Möte/Barn aktivitet     200kr
Icke medlemmar        500kr

Bankgiro: 889-6649
Swish: 1233796604
Glöm inte att ange namn, adress och tel.


*Träffpunkten hyrs kostnadsfritt om aktiviteten riktar sig till medlemmar i intresseföreningen, med öppen annonsering.


Kontaktpersoner

Ordförande: Ulrik Löfgren   23077 / 072-8627821
Lokaluthyrning: Barbro Edström     070-2164235
Gymnycklar: Ulrik Löfgren    23077 / 072-8627821


Styrelsen  2021

 Ulrik Löfgren 
 OrdföandeUlriks epost   
 072-8627821
 Emma Thompson Vise ordf. KassörEmmas epost  
 076-8323539  
 Ingela Eriksson
 SekreterareIngelas epost 070-2919935
 Peder Eriksson Peders epost 070-6444061
 Roland Nordin Hemsida
Rolands epost 070-2054945
 Carima Johansson Carimas epost 070-2261216
 Lotta Enjebo Lottas epost 076-7698118


 Suppleanter :
 
 Håkan Hellqvist 
  Håkans epost 070-5794908
 Caroline Lodin
  Carolines epost 070-2895746
 Nils Klockhoff
   Verksamheter 2020:

Vårstädning ute.
Fotbollsplanen mitt i byn sköttes.
Det inköptes nya mål, bollar och en skotthastighetsmätare till bollplanen.
Toalettstädningen vid färjekajen och småbåtshamnen sköttes av ungdomarna i byn.
Anslagstavlan mitt i byn renoverades.
Gymmet användes flitigt.
Tennisplanen renoverades.
Lokaluthyrning.
Hemsidan www.norrbyn.se administrerades.
Styrelsen har haft ett möte med Umeå kommun angående en cykelbana till Hörnefors.
Valborgsfirande och Lucia blev inställt på grund av corona.
Avsaknaden av riktig vinter satte stopp för skidspåret och isbanan.Underordnade sidor (2): Gymmet Stadgar