Valborg

21 april    Foto Roland Nordin

Majbrasan tar form vid Träffpunkten.
Arbetsgrupp: Valborg
Nr Efternamn Förnamn Adress Tel.
1 Alm Pia & Gunnar Norrbyn 547 23285
2 Jonsson Håkan & Bettan Norrbyn 13 23119
3 Johnson Torbjörn & Monica Norrbyn 54 23225
4 Lundberg Arne & Annlouise Norrbyn 540 23021
5 Olofsson Nils-Olof & Margareta Norrbyn 576 23133
6 Sandström Börje & Gunilla Norrbyn 572 23090
7 Wallander Rolf & Kerstin Norrbyn 45 23093
8 Adolfsson Bert-Ove Norrbyn 208 23202
9 Englund Mikael Norrbyn 326 23383
10 Hasselqvist Thomas  Norrbyn 442 23244
11 Evaldsson Per-Erik & Kristina Ängerån 9 23011
12 Brännman Eva Norrbyn 8 23284