Lucia

Arbetsgrupp: Lucia
Nr Efternamn Förnamn Adress Tel.

1 Evaldsson  Anders & Veronica Norrbyn 221 23009
2 Rönnlund Magnus & Kristin Norrbyn 39 23040
3
Thompson Emma & David Norrrbyn 340 23045
4      Thorslund     Sara & Andreas         Norrbyn 226               070-4661449             
  
Fördelning av sysslor i luciagruppen:

Thompson - Skriver ut och sätter upp affisher för sångträning och uppträdandet

Thorslund - Sångträning,  fixar sånghäften, bokar lokalen
Thompson - Skriver ut och lägger lappar i brevlådor till de med barn i relevant ålder, beställer och hämtar fikat, lämnar pengarna hos kassören.

Alla i gruppen möts 08,00 på morgonen av uppträdandet för att hjälpas åt att ordna i lokalen och stannar efteråt och städar undan

Om man av någon anledning inte kan utföra någon av sina sysslor kontaktar man samtliga, epostadresserna finner ni om ni klickar på namnen i listan.