Byafest

Arbetsgrupp: Byafest

Nr Efternamn Förnamn Adress Tel.
1 Andersson Christer & Berit Sundsviken 23300
2  
Hellqvist  
Håkan
Norrbyn 40
23236
3 Jonsson  
Lena & Alf   
Norrbyn 522 23265
4 Edström Stig & Barbro Norrbyn 328 23035
5 Edström Fredrik & Cattis Västamarken 54 23332
6 Eriksson Torbjörn & Helen  Norrbyn 24 23313
7 Hortell Tone-Marie&Mikael Norrbyn 120 20507
8 Lassander Ann-Catrin Västamarken 50 23344
9 Lodin Michael & Eva Norrbyn 209 23360
10 Lundmark Lars Norrbyn 373 23275
11 Löfgren Ulrik & Maria Norrbyn 70 23077

Underordnade sidor (2): Höstfest Höstfest 2013