Tennisbanan

Tennisbanan mitt i Norrbyn

 
Under sommaren 2020 påbörjades en renovering av Norrbyns tennisplan. Detta med hjälp av diverse bidrag och sponsering av lokala företag. Den fick en ny asfaltsbeläggning och området runt fick en uppfräschning. Allt arbete blev dock inte klart, målning av linjer kommer att ske under våren 2021.

 Kort redogörelse för upprustning av tennisbanan i Norrbyn

Det är väldigt många år sedan tennisbanan i Norrbyn anlades. Tidens tand har dock tagit hårt på banan så en omfattande upprustning av banan var helt nödvändig.

Norrbyns Intresseförening har därför sökt och beviljats medel från Umeå kommun och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Intresseföreningen har själv satsat både pengar och omfattande ideellt arbete på upprustningen. Lokala företag kommer att sponsra den sista delen av upprustningen såsom målning, avgifter för bokningssystem mm.


Det arbete som har utförts under detta år omfattar bland annat:   

- markarbeten fram till tennisbanan    

- släntning och grusning runt tennisbanan       

- demontering/montering av stängsel       

- borttagning av tidigare ytskikt på banan       

- avjämning av underlag samt asfaltering av banan


Norrbyn 2020-11-23

På uppdrag av Norrbyns Intresseförening,

Torbjörn Ros