Fritidsaktiviteter

Om du vill ha något att göra i Norrbyn kommer här några olika förslag på saker.


D
et finns ett antal grillplatser som underhålls av intresseföreningen, en vid Ängerån aldeled vid vägen mot Hörnefors. En annan finns en bit upp efter Ängerån vid Ängerfjärden. Ett tredje finns efter skidspåret uppe på berget.
Dessutom finns ett antal markerade leder för den som vill ta en promenad i skogen.
För den som vill njuta av en utsikt ut mot Norrbyskär rekomderas ett utkikstorn som finns i infrten till Norrbyn.
För den mer sportige har vi några alternativ.
Tennisplan
Bollplan
Badplats
Gymmet
Skidspår
Isbana

Sidan är under upparbetning mer kommer....