Årsmöte

Årsmöte Norrbyns Intresseförening

Söndag 15 mars 18:30

Plats: Träffpunkten

 

Dagordning

 • 1.    Val av mötesordförande och sekreterare för mötet.
 • 2.    Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 • 3.    Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
 • 4.    Styrelseberättelse (kassarapport, verksamhetsrapport).
 • 5.    Revisorernas berättelse.
 • 6.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 7.    Fastställande av årsavgift för perioden intill nästa årsmöte.    Avgifter 2019
 • 8.    Val av styrelseordförande.
 • 9.    Val av styrelseledamöter.
 • 10.  Val av styrelsesuppleanter.
 • 11.  Val av revisorer samt revisorsuppleant.
 • 12.  Val av valberedningskommite’.
 • 13.  Tennisplan.
 • 14.  Gymmet.
 • 15.  Lokal utvecklingsplan, byaplan alla föreningar i byn.
 • 16.  Bestämma datum för vårstädning.
 • 17.  Övriga frågor.
 • 18.  Mötet avslutas.